Jag är verksam vid Psykologbyrån i Holmgången, Malmö, där jag arbetar tillsammans med fem erfarna kollegor sedan många år.

Vi erbjuder rådgivning och stöd för individer, par och familjer i kris, samt psykoterapi och psykoanalys.

På yrkesutvecklingens område erbjuder vi handledning individuellt och i grupp, stöd för befattningshavare i ledande ställning, samt insatser för anställda som hamnat i låsta lägen, fått utmattningssymptom mm. Det finns också omfattande undervisningserfarenhet.

Vi ger möjlighet till samtal om känsliga saker i förtroende och under trygga former.

***

Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare.
Psykoanalytiker, utbildningsanalytiker och handledare i Dansk Psykoanalytisk Selskab som ingår i Internationella Psykoanalytiska Associationen (IPA).

***

Om du vill nå mig för att veta mer, eller avtala en besökstid, 
är mitt mobilnummer 076-787 33 66.
 
Det går också att nå mig via Psykologbyråns gemensamma 
telefonnummer som är 040-12 20 20.
 
Min e-postadress är info@tommygullberg.se.
 
Besöks- och postadressen är Psykologbyrån,
Södra Förstadsgatan 23 A, 211 43  Malmö.                          [Eniro-karta]  [Hitta-karta]

In English - På engelska

(C) copyright Tommy Gullberg/mbj 2022-08-29